Filmer

Anminerad film på temat ”Konst och konstigheter” av elever i åk 4. Persistence of Memory

De här filmerna ingick i ett projekt med barn i Gaza, och genomfördes med stöd av Film Stockholm. Elever i åk 6 2009/2010 deltog i projektet, och det här är deras filmer, som de gjorde utifrån bildmanus som barn i Gaza hade gjort och skickat till oss i Sverige.

Bästa vänner

Nyhetsmagasin gjort av elever i åk 7-8 under tema Kommunikation vt 2017:

Kastanjen Breaking News