Berättande

Hösten 2013 arbetade vi med tema BERÄTTANDE.

Här kan ni några exempel på vad eleverna arbetade med då:

Berättande bilder:

Vad berättar konsten? Elever i nian valde klassiska konstverk, tolkade dem och gjorde om dem till konst som berättar något om deras samtid.

 

Berättande film:

Berättande ljud: