Om Kastanjen

Freinetskolan Kastanjen ligger i det natursköna Slagsta i Norra Botkyrka utanför Stockholm. Skolan ligger mitt i naturen med närhet till Mälaren med ett ypperligt läge förr olika uteaktiviteter och att använda verkligheten som lärobok.

Freinetskolan Kastanjen är en mångkulturell skola, med kulturer från olika världsdelar som berikar vår verksamhet och där vi lär oss av varandra.

För oss på Kastanjen är det självklart att jobba med både handen och hjärnan. Lust att lära är en viktig del av vår pedagogik i elevernas sökande till nya kunskaper både då det gäller faktakunskaper, att utveckla sitt kreativa skapande och att utvecklas som person.

Ansvar

Inflytande kräver också ansvar och de barn och ungdomar som går på Kastanjen deltar i alla praktiska sysslor som finns i skolan. På så sätt blir Kastanjen ett litet samhälle i samhället där alla behövs för att helheten ska ska fungera. Barnen är med och tar ansvar för sin ute- och innemiljö på skolan. Varje dag har några elever ansvar för arbetet kring lunchen. De dukar, dukar av, hämtar matvagnen, torkar bord och sopar golv. En gång per termin har skolan arbetsdag utomhus, då elever, föräldrar och pedagoger jobbar tillsammans med utemiljön.

 

Föräldrar

Föräldrar tar också ett ansvar för att Kastanjen ska vara en god och bra miljö att vistas och utvecklas i, genom att de ansvarar för städningen av det klassrum deras barn går i. Föräldrarnas engagemang är viktigt och nödvändigt för att upprätthålla den goda lärandemiljön som Kastanjen är. Kastanjens Föräldraförening är mycket aktiv och deltar i skolans aktiviteter och har även egna aktiviteter.