Våra gemensamma regler

Platser

F-3     

-får vara på skolgården, innanför staketet.

-får gå till stora fotbollsplanen med vuxen, när den är ledig. (12.30)

4-6     

Första rasten

 -får vara på skolgården.

Andra rasten

-får vara på skolgården.

-får vara i äppelparken och på fotbollsplanen med vuxen ).

7-9     

-får vara i Gula huset.

-får vara inomhus på annan plats med tillstånd från vuxen.

-får vara överallt utomhus, så länge de kommer i tid till kommande  lektion.

-måste alltid säga till och få tillåtelse av sin klassföreståndare när de går hem.

 

Om du råkar skada någon kompis under lek, förväntas det av dig att du ser till att kompisen mår bra och blir omhändertagen.

 Fotboll

 • Alla får vara med, under den utsatta tiden. (Tex. om 7-9 låter elever vara med att spela på 7-9 tid, måste alla som vill vara med.
 • Alla ska spela så att ingen blir skadad.
 • När F-3 spelar, delar de vuxna in barnen i lag.
 • När 4-6 spelar, vägleder de vuxna lagindelningen. Tex. bestämmer två som väljer.
 • Vuxen får avbryta spelet vid behov och får även bestämma om/när det är slutspelat.
 • Alla barn och vuxna använder ett trevligt språk på fotbollsplanen.
 • Vuxna hjälper eleverna att komma tid till lektionerna.
 • Fotboll sker endast på någon av de två fotbollsplanerna.

 

Kungplanen

 • Alla har sin egen plats i kön. (Man kan alltså inte hålla plats åt någon kompis. Har man lämnat kön ställer man sig sist. Ingen går före någon annan eller släpper någon före.)
 • Alla spelar sitt eget spel. (Samarbete är inte ok.)
 • Alla håller sig på sin ruta.
 • Man får ej greppa bollen.
 • Vuxen får avbryta spelet vid behov och får även bestämma om/när det är slutspelat.

 

Pingis

 • Alla har sin egen plats i kön. (Man kan alltså inte hålla plats åt någon kompis. Har man lämnat kön ställer man sig sist. Ingen går före någon annan eller släpper någon före.)

 

Snöbollskastning

 • Snöbollskastning är ej tillåtit under skoltid!
 • Mula är inte tillåtet.

 

Isbacke/pulkaåkning

 • Alla som åker i isbacken/backen ska ha hjälm.
 • Du åker ensam/enskilt, sittande i backen.
 • Alla form av åkning sker endast i backen.
 • Vilka tider/raster vilka elever åker, se tider för stora fotbollsplanen. Samma regler här!
 • Pulkaåkning som sker på annan plats, organiseras av vuxen. (Ingen får gå iväg utan vuxen.)

  

Dagens början

 • Alla elever är ute tills det ringer eller när en lärare hämtar.
 • En lärare ska alltid vara i klassrummet/hallen och möta eleverna.

 

Dagens slut

 • Har du inte fritids eller annan lärarledd aktivitet, lämnar du skolbyggnaden/skolgården direkt när sista lektionen är avslutad.

 

Övrigt

 • Klättring är tillåtet i alla träd och klätterställningar. (Klättring på tak och lekstuga är inte tillåtet)
 • Tuggummi är ej tillåtet under  skoltid.
 • F-6 lämnar in sin mobil till lärare på morgonen och får tillbaka den vid dagens slut.
 • 7-9 får ha sin mobil på under rasten.

 

Dessa regler gäller from 20121206