Styrelsen

Freinetskolan Kastanjen drivs som ett personalkooperativ, i form av en ekonomisk förening. Skolan drivs helt utan vinstintresse och är ansluten till Idéburna skolors riksförbund. Föreningen utser en styrelse som uppbär huvudmannaskapet för skolan.

Styrelsen består av representanter för alla verksamheter:

Inger Nordheden,

 

Extern medlem(styrelsens ordförande)

 

inger.nordheden@kastanjen.nu
Anna-Uttama Ekberg,

 

fsk (ordinarie ledamot)

 

anna-uttama.ekberg@kastanjen.nu

 

Nataly Pavez,

 

 

fritids (ordinarie ledamot)

 

 

nataly.pavez@kastanjen.nu

 

Susanna Widtfeldt

 

F-3 (ordinarie ledamot, sekreterare)

 

susanna.widtfeldt@kastanjen.nu

 

Sead Bektesevic,

 

7-9 (ordinarie ledamot)

 

sead.bektesevic@kastanjen.nu

 

Maggan Karlsson, fritids (suppleant)  

margareta.karlsson@kastanjen.nu

 

Vi vill gärna ha ett nära samarbete med er föräldrar och bjuder därför in till samverkansmöten med jämna mellanrum. Det är tillfällen då personal, ledning och föräldrar ses för att diskutera hur vi tillsammans kan göra Kastanjen till den bästa skolan för alla barn mellan 1-16 år, som går här.