Provdatum år 9

Provdatum för de nationella proven i årskurs 9

För mer info se skolverkets hemsida.

Läsåret 2017/2018

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Ämne Delprov Vecka Provdatum Provtid
svenska, svenska som andraspråk A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid
svenska, svenska som andraspråk B 11 ti 13 mars 2018 45-60 minuter + 140 min*
svenska, svenska som andraspråk C 11 to 15 mars 2018 200 min*
biologi/ fysik/ kemi A1+A2+A3 15 on 11 april 2018 75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*
biologi/ fysik/ kemi B fr.o.m. v. 11 icke tidsbunden 30 + 30 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap A 16 on 18 april 2018 120 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap B 16 fr 20 april 2018 120 min*
engelska A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 15-25 min* per elevpar/grupp om tre
engelska B 17 ti 24 april 2018 90 min* + 50 min* (reading resp. listening)
engelska C 17 to 26 april 2018 80 min*
matematik A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 ca. 30 min (varje grupp får den tid den behöver)
matematik B+C 19 må 7 maj 2018 80 min
matematik D 19 on 9 maj 2018 100 min

* 5-10 min för instruktioner tillkommer