Provdatum år 6

Provdatum för de nationella proven i årskurs 6

För mer info se skolverkets hemsida.


Läsåret 2017/2018

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.

Ämne Delprov Vecka Provdatum Provtid
svenska, svenska som andraspråk A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 60-80 min, helklass + 30 min* /grupp om 3 elever
svenska, svenska som andraspråk B1+C1 6 ti 6 feb 2018 80 + 70 min*
svenska, svenska som andraspråk B2+C2 6 to 8 feb 2018 80 + 60 min*
matematik A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 ca 30 min/grupp om 3-4 elever*
matematik B+C 15 ti 10 apr 2018 delprov B: 40-60 min*
delprov C: 60-80 min*
matematik D+E 15 to 12 apr 2018 delprov D: 60-80 min*
delprov E: 40-60 min*
engelska A 45-50 6 nov – 15 dec 2017 ca 15 min* per elevpar
engelska B 18 on 2 maj 2018 delprov B1: 70 min* (reading)

delprov B2: 45 min* (listening)

engelska C 18 fr 4 maj 2018 45 min*

* 5-10 min för instruktioner tillkommer