Provperiod åk 3

De nationella proven i årskurs 3 ska genomföras under en provperiod som fastställs av Skolverket.

De nationella proven i årskurs 3 får endast genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

Läsåret 2017/2018

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden

12 mars – 18 maj 2018 (vecka 11-20)