Terminstider

Kalendarium läsåret 2017/2018

För information om datum för nationella prov i år 6 och 9 kan du läsa vidare här: År 3  År 6  År 9 .

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden: 9 mars – 15 maj 2015 (vecka 11-20)

Läsårets kalendarium hittar du här: elevkalendarium 2017/2018

 

Läsårsdata:

Eleverna ska ha 178 dagar på ett läsår.

På Freinetskolan Kastanjen har vi fördelat dessa dagar enligt följande:

 

Höstterminen

Skolstart: 21/8

Studiedagar: 30/10, 31/10, 1/11

Lovdagar: 2-3/11

Julavslutning: 21/12

 

Vårterminen

Skolstart: 10/1

Studiedagar: 23/2

Lovdagar:      Sportlov: 26/2-2/3

Påsklov: 3/3-6/4

30/4, 1/5

Kristi himmelsfärd: 10-11/5

Nationaldagen: 6/6

Skolavslutning: 8/6

 

I elevernas årsarbetstid ingår deltagande på en temapresentation per termin, på kvällstid och deltagande i vintermarknad på kvällstid. Se kalendariet för datum.

Eleverna blir kompenserade med två dagar på ett läsår för dessa kvällsaktiviteter och för lägerskolor och andra enskilda aktiviteter, eftersom deltagandet i dessa är en viktig del av den pedagogiska verksamheten på skolan.