Frånvarorutiner

Sjukanmälan sker enklast via länken här på hemsidan. Det går även bra att mejla till info@kastanjen.nu, eller ringa 08-53179698. Frånvaroanmälan ska göras varje dag som eleven är sjuk och ske före 07.45. Det är även möjligt att anmäla flera dagar på en gång om man redan från början vet att frånvaron blir längre.

En del lärare tar också emot frånvaroanmälan via sms, men det ska i så fall alltid även anmälas till expeditionen.

Om en elev är frånvarande och ingen anmälan har gjorts, tar skolan kontakt med vårdnadshavare senast kl 9.30.