Navigate / search

Föräldraföreningen

Just nu finns ingen aktiv föräldraförening på skolan. Är du intresserad av att blåsa liv i den igen kan du kontakta skolledningen för info om tidigare verksamhet, samt kontaktuppgifter till tidigare aktiva föräldrar. 

Nedanstående info gäller tidigare förening, som just nu ligger nere.

 

  Föreningens syfte:

 – ett forum där föräldrar kan ta upp och samtala om viktiga frågor.

– en länk till skolledningen.

– en möjlighet att genom medlemsavgiften ge ekonomiskt bidrag

till grupper/klasser.

– kan arrangera föreläsningar och olika event för att lära känna

varandra på skolan/förskolan.

 

För att vi ska kunna fortsätta med allt detta behöver vi bli fler medlemmar!

150 kr/ läsår (ht och vt) och familj.

 

Insättning av medlemsavgiften:

Handelsbanken   clearingnr.   xxxxx

…………………………………………………………………………………….

 

Tack att Du vill vara med!

 

Klicka på länken nedan för aktuell information om föräldraföreningens aktiviteter: 

Aktuellt

Här hittar du andra dokument:

Stadgar för Freinetskolan Kastanjens Föräldraförening

Verksamhetsplan

Årsmötesprotokoll