Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Botkyrka kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkring AB. Försäkringen gäller olycksfall och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn, gymnasieelever samt elever i vuxenutbildningen.

Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet i länken nedan.

Skadeanmälan

Du som vårdnadshavare gör skadeanmälan direkt till Sverigeskador via post eller e-post.
Sverigeskador
Box 2080
372 02 Kallinge
tel: 0457-79491