Elevhälsa

Elevhälsoteamet träffas två gånger i månaden och leds av rektor

 

Vår Skolkurator heter Ida Bethmorad och finns på skolan måndagar, onsdagar och torsdagar 8.00-16.30.

E-post: ida.bethmorad@kastanjen.nu

Vår Skolsköterska heter Dorita Ljung och finns på skolan alla tisdagar kl 8.00-16.00.

Skolpsykolog

Rüno Nilsson

Kontakt via skolan.

Specialpedagog

Eva Nyman.  Finns på skolan alla dagar.

E-post: eva.nyman@kastanjen.nu

Speciallärare

Ebru Karaca (f-3). Finns på skolan måndag-torsdag

E-post: ebru.karaca@kastanjen.nu

Studie- och Yrkesvägledare

Patrik Norberg

Drop in: Torsdagarmellan 9:20 – 9:40 och 11:20 – 12:00. Eleverna är även välkomna vid andra tillfällen om behov finns.

E-post: patrik.norberg@kastanjen.nu

Sommarskola

Anmälan till Botkyrka kommuns sommarskola görs via kommunens hemsida (se länken nedan).

http://e-tjanster.botkyrka.se/buf/sommarskola/