Regler

På Kastanjen har vi gemensamma regler som vi på fritids också följer. Vi tolererar inte mobbning, svärord eller att någon slåss. Barnen ska lära sig att vara snälla, hjälpsamma, empatiska och att ta hand om varandra.

Vårt mål är att barnens tid på fritids ska vara så meningsfull, lärande, rolig och utvecklande som möjligt därför ber vi alla föräldrar att gå igenom reglerna med era barn.

  • Ingen mobbning, svärord eller att man slåss
  • Barn får inte använda fritidstelefonen, bara om barn har med sig en lapp hemifrån
  • Lappar eller samtal från föräldrar om man ska hem själv eller med en kompis
  • All hjälps åt att städa
  • Inga skor inomhus (gäller oss alla!)
  • Om vi är ute på gården, måste barnen säga till en av pedagogerna om man ska gå in att hämta något eller gå på toaletten
  • Man får inte skräpa ner skolgården, använd papperskorgen

Vi måste vara rädda om vår skola och våra gemensamma leksaker båda ute och inne.