Musik/Dans

Pedagogisk Planering

Elevgruppen består av barn från förskoleklassen upp till fyran.

Intresset för dans och rörelse till musik i den här gruppen är stort och ett av våra mål är att utgå från barnen önskemål och inflytande.

Syftet med aktiviteten är att väcka intresse för rörelse till musik hos flera barn på ett roligt och frivilligt sätt samt att stärka gruppkänslan.

Barnen har ett stort rörelsebehov.Därför tycker vi det är viktigt att erbjuda många tillfällen till regelbundna fysiska aktiviteter i fritidshemmets vardag , genom dans och rörelselek till musik ger vi alla barn en möjlighet att upptäcka glädjen i att röra sig. Dom flesta barn även dom som annars är ”stilla” tycker det är roligt med dans och rörelselekar.

Ur Lgr 11 2010,

Rörelse

  • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  • Enkla lekar och danser och deras regler.
  • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Freinets konstanter:

Konstant 9

Vi måste motivera arbetet.

 Konstant 11

Det normala sättet att förvärva kunskaper är inte genom iakttagelser, förklaringar och demonstration, som är det vanliga i skolan, utan genom trevande försök, vilket är ett naturligt och universellt tillvägagångssätt.

 Konstant 16

Barnet tycker inte om att höra föreläsningar från katedern.

Pedagogiska mål:

Främja rörelse, motivera eleverna till rörelse med glädje.

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Ta instruktioner.

Eleverna ska utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.  Träna sociala relationer, regler och vikten av att samarbeta för att må bra.

Eleven kan variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.

Långsiktiga mål

Elever har utvecklad förmåga att utveckla bestående intresse för dans, lek och rörelse  inspirera och uppmuntra andra elever

förbättrar fysisk kondition

självständigt leda en ”danslek”

Konkreta mål

Genom aktiviteten rörelse till musik ska eleven uppnå följande mål

aktivt delta i de olika momenten

lära sig regler för danslekar

anpassa sina rörelser till takt och rytm

lyssna på takten/hitta takten i en låt

koordinera sina rörelser med musik

träna grovmotorik, genom att hoppa, springa och använda kroppen för att göra många olika rörelser både utomhus och inomhus.  röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang

finna glädje i att röra sig till musik

ta instruktioner samt utföra dem

samarbeta och visa respekt och hänsyn till varandra

kunna ge andra positiv feedback

Arbetsmetoder

Under höstterminen 2017, varje onsdag  14.30-16.00 mestadels inomhus men om chansen ges utomhus kommer aktiviteten att utföras, men det kan förekomma andra dagar då önskemålet kan vara stort.

Musik i olika format mobiltelefon, radio, smartboard

Material till lekar som limbopinne ,stolar

De första veckorna ska aktiviteten baseras på lekar Simon säger och Limbo är favoriten.

Eleverna ska lära sig att så småningom kunna utforma och leda egna lekar eller danser.

Barnen ska själva välja musik till programmet och komma med idéer och förslag om fortsatt arbete med aktiviteten.

Pedagogen som leder ska vara aktiv demokratisk ledare som ska finnas till hands och utmana barnets intresse för aktiviteten där barnen får möjligheter att lära sig, samt ge barnet utrymme för självbestämmande och egen styrning.

Pedagogen ska mestadels vara fysiskt aktiv i allt  och arbeta med individens/gruppens inflytande och påverkan.

bild 1-2 bild 1-3 bild 1-4 bild 1 bild 2-1    bild 2 bild 3-1 bild 3-2 bild 3-3 bild 3-4 bild 3 bild 4-1  bild 4-3 bild 4-4  bild 5-1 bild 5-3 bild 5-4  bild 1-1