Fritids

Varmt välkomna till vårt fritidshem!

På fritids jobbar fem fritidspedagoger.  Under skoltid är vi i klassrummet tillsammans med klasserna F-3.

På avdelningen Hackspettarna hittar du:

  • Klasslärare: Tanja
  • Fritidslärare: Maggan

På avdelningen Svalorna hittar du:

  • Klasslärare: Sanna
  • Fritidslärare: Eva, Jesper (resurs)

På avdelningen Örnarna hittar du:

  • Klasslärare: Barbara
  • Fritidslärare: Nataly och Shkelzen

På avdelningen Svanarna hittar du:

  • Klasslärare: Anna
  • Fritidslärare: Antonio