Veckobrev Svanarna

Välkomna till klass Svanarna!

Vi finns i ett fint litet klassrum alldeles intill skolans musiksal. Här arbetar 20 härliga

barn och två pedagoger.

Vi har tillsammans utformat regler för hur vi ska bli en bra klass.

Under en temadag mot diskriminering och kränkande behandling utformade vi en

handlingsplan som innebär att:

Vi kontrollerar varje klassråd hur vi levt upp till våra regler.

Vi utvärderar mot dessa mål varje fredag.

Vi skriver om våra framsteg mot målet i veckobrevet varje vecka.

 

Vänligen Anna, lärare

Antonio, fritidslärare

Veckobreven mejlas hem. Kontakta Anna om du saknar dem.