Svanarna

Välkomna till klass Svanarna!

Vi finns i ett fint litet klassrum alldeles intill skolans musiksal. Här arbetar 20 härliga

barn och två pedagoger. Vi har tillsammans utformat regler för hur vi ska bli en bra klass

och kommit fram till att:

I en bra klass

lyssnar vi på varandra

förstår vi att vi är olika

respekterar vi varandra

håller vi fint i klassrummet

har vi ett bra språk

bråkar vi inte

arbetar vi tillsammans

Under en temadag mot diskriminering och kränkande behandling utformade vi en

handlingsplan som innebär att:

Vi kontrollerar varje klassråd hur vi levt upp till våra regler.

Vi utvärderar mot dessa mål varje fredag.

Vi skriver om våra framsteg mot målet i veckobrevet varje vecka.

 

Anna (lärare) och Antonio (fritids) jobbar med klassen.

Här ligger våra veckobrev.