Förskoleklassen Hackspettarna

Välkommen till förskoleklassen Hackspettarna!

Vi är ”bron” mellan förskola och skola. Här får barnen introduktionen i skolans värld. Rutiner och tydliga ramar är viktiga.

Men vi är också spontana och använder oss av barnens idéer och intressen.

Freinetpedagogiken = förskolepedagogiken= läroplanen, de går hand i hand.

I förskoleklassen har vi plats för 20 sexåringar. Vi har ett härligt nyrenoverat rum som är uppdelat efter barnens intressen.

Vi som hela vår skola arbetar mycket praktisk och ger oss ofta ut i vårt samhälle på olika upptåg.

Det är viktigt för oss att barnen känner sig trygga och får utvecklas och utmanas att gå vidare.

 

Vänliga hälsningar, Tanja och Maggan