År F, 1, 2, 3

Våra klasser kallas för Hackspettarna (fsk-klass), Svalorna, Örnarna och Svanarna. Vi öppnar dörrarna kl 8.00 varje morgon. I klasserna går barnen i åldersblandade grupper i åk 1-3.

Vi samarbetar bl.a. i temat som sträcker sig över en termin och som är gemensamt för hela skolan. Temaarbetet presenteras sedan för föräldrarna. Vi arbetar mycket med våra händer. Vi använder våra fina omgivningar med skog och vatten, och även det som finns i vår närhet – bibliotek, mångkulturellt centrum, Folkets Hus mm.

När man börjar förskoleklassen får men en fadder i år 2. Faddern hjälper och stöttar genom de första åren i skolan.

I klasserna har vi klassråd och vi har stormöten med alla klasserna tillsammans. Eleverna kan påverka genom att ta upp sådant som gjort dem glada eller ledsna och de kan komma med förslag.

Vi har många trevliga traditioner då hela eller delar av skolan är tillsammans. Vi börjar höstterminen med en ”baddag”, sedan kommer en rad upptåg: lärarjakt, Ö-kamp, iskarneval mm.

Vi avslutar vårterminen med en lägerskola. Där paddlar vi, badar, leker och fiskar. På lägerskolan har vi med ett antal föräldrar som då får förmånen att lära känna barnen i klassen och oss lite närmare.

Vi arbetar aktivt med värdegrunden – ett arbete som präglar och genomsyrar hela verksamheten – varje dag!

Vi pedagoger:

tolererar aldrig att någon blir mobbad eller kränkt, vare sig det gäller etnisk bakgrund, kön eller sexuell läggning.

är lyhörda för allas synpunkter

strävar efter att vara goda förebilder

visar respekt för allas integritet

arbetar aktivt för att stärka vår professionalitet

 

Välkommen till oss!  önskar Tanja, Barbara, Sanna , Anna, Ebru, Leyla och Linda och fritidspedagogerna