Beslut från skolinspektionen

Tidigare under hösten hade vi besök från skolinspektionen. De tittade på fritids, förskoleklassen och grundskolan, med fokus på fem områden:

Undervisning och lärande

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Styrning och utveckling av verksamheten

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

Förutsättningar för utbildningen på skolenheten

Nu har vi fått beslut efter inspektionen. Fritidshemmet är helt utan brister på de undersökta områdena. För skolan konstaterar man att vi saknar rutiner för att lämna över slutbetygen till kommunen. Vi har alltid arkiverat dessa på skolan, men kommer framöver även lämna dem till kommunen. För övrigt konstaterade skolinspektionen att det inte finns några brister på de undersökta områdena. Vi är givetvis mycket glada och stolta över beslutet! Här kan ni läsa Skolinspektionens rapporter: Fritids Förskoleklassen/grundskolan

 

Information om trafiksituationen kring skolan

Som många av er säkert har reagerat på, så är det en ganska livlig trafik kring skolan på morgnarna. Det är många barn som kommer gåendes och rör sig i närheten av bilvägen och parkeringsplatserna. Nytt för den här terminen är dessutom att vi har fler förskolebarn i Kastanjegården och att både de och fritidsbarnen kommer att använda den stora ingången som vetter mot vattnet, där det i dagsläget inte finns någon inhägnad. Det kan alltså komma små barn utspringades ner för trappan, utan att de syns från en bil som kommer inkörandes där.

Jag vill därför uppmärksamma er på vilka regler som gäller för biltrafiken kring skolan.Längs med Slagsta Gårdsväg finns det 30-minuterparkering, som är till för att lämna och hämta barn. Det är endast där vi vill att ni parkerar. Personalparkeringen vid huvudbyggnaden är enbart för personal eftersom det är väldigt trångt där. Med bilar som kör fram och tillbaka på morgonen blir det en väldigt farlig situation för de barn som kommer gåendes på väg till skolan. Det har även inträffat incidenter mellan bilar. Det kommer matleveranser och sopbilar på morgnarna, som inte har en chans att komma in när det åker bilar fram och tillbaka och dessutom är det en säkerhetsrisk när bilar blockerar in och utfarter så att utryckningsfordon inte kan komma fram.

Vi vill heller inte att ni kör in på gården bakom Kastanjegården (Fjärilarna), av samma anledning. Vi har ett par personalparkeringar där eftersom det inte räcker till annars och för övrigt är det endast boende och trafik till och från scoutstugan som har tillträde dit. Väldigt många barn i olika åldrar kommer gåendes där på morgnarna och vi ber att ni respekterar att det ska vara en bilfri och trygg väg till och från skolan för alla barn.

Slutligen vill jag påminna om hastighetsbegränsningen längs Slagsta Gårdsväg (30 km/h) och att man självklart inte parkerar på, eller precis i närheten av övergångsstället.

Det handlar om alla våra barns säkerhet- era och andras barn!

 

Tack för visad hänsyn!

Vänligen

Maria Gard, rektor/förskolechef

Yalambojoch

Förra årets vintermarknad bidrog alla ni som var där och handlade, till att vi kunde fortsätta stödja arbetet i byn Yalambojoch i norra Guatemala. Våra pengar har hjälpt till att kunna fortsätta bedriva fritidsverksamhet för flickor i åldrarna 6-14 år. Förra året deltog cirka 30 tjejer  i verksamheten i ”La textilería”  på eftermiddagarna. På förmiddagarna hade fritidsledaren Juana kurs i tillverkning av folkdräkten ”nip”. På bilden nedan är en grupp unga kvinnor som deltog i kursen som avslutades i maj förra året. Nu är nästa grupp snart klar….

Här är en grupp med flickor som arbetat i "La textilería" under förra året, och som fått bidrag till sin verksamhet från oss. De pengar vi tjänar in på vintermarknaden, går oavkortat till arbetet i byn Yalambojoch.
Här är en grupp med flickor som arbetat i ”La textilería” under förra året. De pengar vi tjänar in på vintermarknaden, går oavkortat till arbetet i byn Yalambojoch.

Tea Party 2015

Åk 3 övar engelska fraser tillsammans med vår egen English Man Roger, elever från nian och lärarna Inger och Barbara. Det bjuds på härligt doftande jasminte (med tillhörande föredrag om dess historia), egenbakade scones, sandwich och rulltårta. Visste ni förresten att den traditionella trekantiga engelska sandwichen har fått sitt namn efter det att vikingarna kom till England och kallade en plats för ”Sandvik”. Regionen blev sedan till ”Sandwich” och den lilla mackan är uppkallad efter earlen av Sandwich!IMG_4199 IMG_4195 IMG_4194 IMG_4193 IMG_4192 IMG_0262 IMG_0256 IMG_0255 IMG_4195