Navigate / search

Skolstart

Välkommen till ett nytt läsår på Freinetskolan Kastanjen!

På måndag kl 10.00 är det samling i respektive klassrum. Därefter har vi en gemensam uppstart på skolgården och avslutar med att bjuda alla elever, föräldrar och syskon på tårta för att fira att vi är igång igen och att vi har ett spännande, lärorikt och roligt läsår framför oss.

Varmt välkomna!

Utbildningsministern på besök

En dag i höstas var utbildningsminister Gustav Fridolin på besök hos oss på Kastanjen. Han åt lunch tillsammans med elever från åk 9 och blev visad runt i skolan av dem. Han var mycket intresserad av hur vi arbetar och ville veta hur eleverna såg på sin skola och vad som utmärker en freinetskola. Elever på lågstadiet intervjuade honom och så småningom publicerar vi deras skoltidningsartikel här på hemsidan. Här är ett urval av bilder från besöket.

Apropå inslaget från TV4s Nyhetsmorgon

En elev på vår skola, har fått utstå obehagliga kommentarer på internet på grund av sin medverkan i TV4-inslaget, som vi länkat till tidigare. Det är fruktansvärt upprörande hur rasistiska grupper väljer att utnyttja människor för sina egna syften, utan att det finns någon som helst grund för detta. Från Kastanjens sida vill vi uttrycka vårt stora stöd för eleven och även tala om hur stolta vi är över att han går hos oss och över hans och hans klasskamrats kloka frågor till utbildningsministern i det aktuella inslaget.

The man in the mirror…

Ellaha sjöng Michael Jacksons Man in the mirror, för hela skolan på Freinetdagen. Precis som Freinet ville, så handlar sången om att vi kan göra skillnad om vi hjälps åt – och framför allt att vi måste börja med oss själva! Freinet startade sin skola för att han trodde på fred och acceptans och allas lika värde. Förutom hans pedagogiska idéer är det den traditionen vi vill föra vidare på vår skola!

Klicka på länken för att se en video från framträdandet: Man in the mirror

Freinet 120 år


Idag firade vi Freinets födelsedag. På lördag skulle han ha fyllt 120 år, om han fortfarande levat. Det firades med sokratiska samtal, skapandet av ett stort pussel på temat acceptans, sång och musik. Niorna fixade lunch enligt en meny från Freinets egen skola i Vance. Dessutom delades freinetrörelsens demokratipris ”Open Mind” ut till filmproducenten Susanne Forslund.

Beslut från skolinspektionen

Tidigare under hösten hade vi besök från skolinspektionen. De tittade på fritids, förskoleklassen och grundskolan, med fokus på fem områden:

Undervisning och lärande

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Styrning och utveckling av verksamheten

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

Förutsättningar för utbildningen på skolenheten

Nu har vi fått beslut efter inspektionen. Fritidshemmet är helt utan brister på de undersökta områdena. För skolan konstaterar man att vi saknar rutiner för att lämna över slutbetygen till kommunen. Vi har alltid arkiverat dessa på skolan, men kommer framöver även lämna dem till kommunen. För övrigt konstaterade skolinspektionen att det inte finns några brister på de undersökta områdena. Vi är givetvis mycket glada och stolta över beslutet! Här kan ni läsa Skolinspektionens rapporter: Fritids Förskoleklassen/grundskolan