År 7, 8, 9

Freinetskolan Kastanjen ligger vid Mälaren. Det finns mycket natur omkring skolan. Vi här på Kastanjen jobbar efter pedagogen Celestin Freinets tankar. Det betyder till exempel att handens arbete är lika viktigt som hjärnans och att vi ofta använder verkligheten i stället för böcker för att lära oss saker.

Det som också är speciellt med Kastanjen är att det är en friskola och att vi har mycket traditioner.

Traditionerna är hantverksdagarna, jullunch, påsklunch, ökamp, lärarjakt och med mycket annat. På hantverksdagarna tillverkar vi saker under ett par dagar som vi sedan säljer på en vintermarknad. Pengarna vi får in skänker vi till maya-indianer i Guatemala. På jullunchen äter man mat med dem man jobbade med under hantverksdagarna. Det är elever från alla klasser, från sexårs till nian. Vi brukar fira påsken tillsammans och en dag klär sig rektorn ut sig till påskkärring.

Lägerskolor: Med varje klass åker man till ett ställe. I 7:an cyklar man iväg och tältar. I 8:an vandrar man iväg och tältar och i 9:an så paddlar man iväg och tältar. I 9:an kan man även åka utomlands som t ex till England.

 Tema: Varje termin arbetar hela skolan med tema som t ex ”de fyra elementen”. Man kan jobba med tema på många olika sätt. Man kanske delar in sig i grupper och sedan får en grupp bli eld, en annan vatten osv. Sedan kan eldgruppen berätta för de andra. I slutet av terminen brukar alla klasser presentera vad det har arbetat med för föräldrarna. Då blir de ofta teater, sång, musik och utställningar.

På Kastanjen brukar vi ofta ha utflykter t ex åka till museum eller temabesök. Från 7:an och uppåt har alla elever en egen dator som de jobbar med under lektionerna beroende på vad läraren vill.

De bästa med Kastanjen är att eleverna får vara med och ändra och bestämma över saker som är viktiga på skolan.

 

Can Kücükgöl, Vladimir Lazar Nilsson & Renar Kryeziu, klass 7