År 4, 5, 6

Vi i 4, 5, 6:an börjar varje läsår med en rejäl lägerskoleverksamhet. Då passar vi på att ta vara på den sista sommarvärmen och att lära oss naturvett. Vi paddlar, plockar svamp och umgås runt elden.

När man arbetar åldersintegrerat kan man dra nytta av äldre elevers erfarenheter för att hjälpa de yngre. Vi har stor glädje av våra kloka 6:or! Våra 4-5:or är i sin tur utmärkta faddrar till eleverna på lågstadiet. Tanken är att vi ska ha en obruten länk genom hela skolgången, där vi hjälper varandra med det mesta.

Vi arbetar alltid ingående med skolans gemensamma tema. Då blandar vi elever och vuxna och arbetar med det temat inbjuder till; t.ex. bild, teater eller modellbyggen. Ofta gör vi studiebesök tillsammans och bearbetar detta efteråt. Alltsammans visar vi för våra familjer vid varje terminsslut.

Våra elever är duktiga på att prata inför publik och har goda möjligheter att använda sina kreativa sidor. De blir också kompetenta inom varje ämne. I den vanliga undervisningen försöker vi i möjligaste mån omsätta våra kunskaper praktiskt. Vi har bl.a. en kryddgård som vi sköter om.

När eleverna börjar i år 7 har de redan svetsats samman till en klass genom arbetet med en Gotlandsresa på våren i år 6. De har även börjat med språkvalet och blivit undervisade av vissa högstadielärare.