Navigate / search

Beslut från skolinspektionen

Tidigare under hösten hade vi besök från skolinspektionen. De tittade på fritids, förskoleklassen och grundskolan, med fokus på fem områden:

Undervisning och lärande

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Styrning och utveckling av verksamheten

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna

Förutsättningar för utbildningen på skolenheten

Nu har vi fått beslut efter inspektionen. Fritidshemmet är helt utan brister på de undersökta områdena. För skolan konstaterar man att vi saknar rutiner för att lämna över slutbetygen till kommunen. Vi har alltid arkiverat dessa på skolan, men kommer framöver även lämna dem till kommunen. För övrigt konstaterade skolinspektionen att det inte finns några brister på de undersökta områdena. Vi är givetvis mycket glada och stolta över beslutet! Här kan ni läsa Skolinspektionens rapporter: Fritids Förskoleklassen/grundskolan

 

Freinetutbildnining för föräldrar

Onsdagen den 14/9 kl 18.00 är du som är ny förälder välkommen på föreläsning om Freinetpedagogik

Det är viktigt för oss på Kastanjen att alla föräldrar är väl medvetna om vad Freinetpedagogiken handlar om och vad det innebär att ha sina barn på vår skola. Därför vill vi att alla familjer deltar på denna föreläsning. Passa även på att bjuda med en vän som är intresserad av skolan men ännu inte börjat!

Vi ses i musiksalen!

Information om trafiksituationen kring skolan

Som många av er säkert har reagerat på, så är det en ganska livlig trafik kring skolan på morgnarna. Det är många barn som kommer gåendes och rör sig i närheten av bilvägen och parkeringsplatserna. Nytt för den här terminen är dessutom att vi har fler förskolebarn i Kastanjegården och att både de och fritidsbarnen kommer att använda den stora ingången som vetter mot vattnet, där det i dagsläget inte finns någon inhägnad. Det kan alltså komma små barn utspringades ner för trappan, utan att de syns från en bil som kommer inkörandes där.

Jag vill därför uppmärksamma er på vilka regler som gäller för biltrafiken kring skolan.Längs med Slagsta Gårdsväg finns det 30-minuterparkering, som är till för att lämna och hämta barn. Det är endast där vi vill att ni parkerar. Personalparkeringen vid huvudbyggnaden är enbart för personal eftersom det är väldigt trångt där. Med bilar som kör fram och tillbaka på morgonen blir det en väldigt farlig situation för de barn som kommer gåendes på väg till skolan. Det har även inträffat incidenter mellan bilar. Det kommer matleveranser och sopbilar på morgnarna, som inte har en chans att komma in när det åker bilar fram och tillbaka och dessutom är det en säkerhetsrisk när bilar blockerar in och utfarter så att utryckningsfordon inte kan komma fram.

Vi vill heller inte att ni kör in på gården bakom Kastanjegården (Fjärilarna), av samma anledning. Vi har ett par personalparkeringar där eftersom det inte räcker till annars och för övrigt är det endast boende och trafik till och från scoutstugan som har tillträde dit. Väldigt många barn i olika åldrar kommer gåendes där på morgnarna och vi ber att ni respekterar att det ska vara en bilfri och trygg väg till och från skolan för alla barn.

Slutligen vill jag påminna om hastighetsbegränsningen längs Slagsta Gårdsväg (30 km/h) och att man självklart inte parkerar på, eller precis i närheten av övergångsstället.

Det handlar om alla våra barns säkerhet- era och andras barn!

 

Tack för visad hänsyn!

Vänligen

Maria Gard, rektor/förskolechef

Skolstart 2016

Äntligen har det nya läsåret dragit igång! Varje hösttermin presenterar personalen höstens tema genom en happening på skolgården. Alla elever och föräldrar får då ledtrådar till vad det kommer att handla om. Vad kan det tänkas bli i år…?!

Årets happening avslutas med…en vulkan förstås!
Årets happening avslutas med…en vulkan förstås!

Och som alltid inleds det nya läsåret med vår välkomstsång ”Hej barn…hej föräldrar…!

Välkomna till ett nytt och spännande läsår på Kastanjen!

Skolstart

Välkomna tillbaka till Kastanjen!

På måndag den 22/8 startar det nya läsåret!

Kl 10.00 är det upprop i respektive klassrum. Därefter blir det happening på skolgården för att presentera terminens tema. Vi avslutar med tårtkalas för elever och föräldrar, för att fira det nya läsåret.

Obs! Örnarna har nytt klassrum den här terminen, pga av renoveringsarbete. De tillfälliga klassrummet är det som kallas ”Ekorrarna” och ligger bredvid personalrummet.

Varmt välkomna!

Välkommen till presentation av terminens tema!

På torsdag den 19/5 kl 18.00 är det dags för alla skolans elever och lärare att presentera vad de arbetat med under terminen. Temat är klimat & miljö i framtiden och vi lovar en fullspäckad kväll! Ni kan se en musikal, lyssna på radioprogram, läsa skoltidningar, se en klimatdebatt och beskåda skräpskulpturer, för att bara nämna en bråkdel. Dessutom visar niorna sina jag-projekt och sexorna serverar fika för dem som vill. Alla elever, från sexårsklassen till åk nio finns på plats och visar och berättar.

Vi ses!

Fixardag

Tack till alla er som tog av er tid en lördag för att rusta upp barnens utemiljö! Tack till föräldraföreningen som bjöd på stekt strömming, som vanligt! Tack till föräldrar och elever som kom och hjälpte oss i personalen att göra vår fina skolgård, och våra förskolegårdar ännu finare!

För er som gärna hade velat vara med, men hade förhinder- kontakta någon i personalen, så kan vi tala om vad ni kan hjälpa till med i efterhand!

Rektor informerar

Under året försöker jag skriva informationsbrev till er föräldrar med viss regelbundenhet. Tanken är att ni ska få information om aktuella händelser och lite uppdatering över vad som händer generellt på skolan. Ni får ju vecko- eller månadsbrev från era olika klasser och avdelningar, många grupper har instagram-konton där ni kan följa verksamheten, och annan aktuell information samlas under respektive grupp, på hemsidan. Brevet från mig är tänkt att vara lite mer övergripande och med fokus på det som rör skolan som helhet. Minst ett per termin kan ni räkna med att få. Breven samlas fortsättningsvis under fliken Rektor informerar, och nedan finns en länk till det senaste brevet, som skickades hem med alla elever under vecka 10.

rektorsbrev mars 2016

Vänligen Maria Gard, rektor/förskolechef